Alderdom og død

av Maria Krane for Norsk Ilderforenings avlsutvalg

 

Hva er en “gammel” ilder?

På norske utstillinger regnes en ilder for å være veteran fra det året den fyller 5, men dette er ikke noe fasitsvar. Ildere eldes gradvis, og aldringsprosessen er individuell fra ilder til ilder. Hos noen starter den allerede i 3-4-årsalderen, mens andre igjen eldes saktere. Noen fysiske og mentale kjennetegn på at din ilder blir eldre kan være:

– Den sover gjerne mer enn den gjorde tidligere, og er ikke like interessert i å leke. Samtidig blir mange ildere gjerne mer kosete med årene.

– Den mister muskelmasse, særlig viser dette seg i at den blir tynnere over skuldrene, ryggen og hoftepartiet.

– Hjørnetennene blir gradvis mer gjennomsiktige og tannkjøttet trekker seg ofte litt tilbake.

– Pelsen blir gjerne litt tynnere med årene.

 

Noen av disse kan også være tegn på sykdom, om du er usikker på om din ilder eldes normalt eller om den er syk, få en ilderkyndig veterinær til å foreta en grundig helseundersøkelse.

 

Mange eldre ildere vil også etter hvert gå lei av ungdommens herjinger, og de kan bli stresset av yngre og mer aktive dyr. Om din ilder bor sammen med yngre ildere, og den viser tegn på stress eller misnøye, kan det være en idé å gi den gamle mer tid for seg selv.

 

Eldre ildere og sykdom

Dessverre er det sjeldent at en ilder lever hele sitt liv uten en eller annen sykdom, og de vanligste sykdommene hos eldre ildere er kreft- og hjertesykdommer. Noen ganger kan ilderen med fordel gjennomgå en operasjon for å bli frisk, men i mange tilfeller ønsker ikke veterinærer å operere eldre ildere. For det første vil ofte selve inngrepet være mer risikofylt enn for et yngre dyr, og om inngrepet skulle være vellykket vil ofte rekonvalesensperioden være lengre og hardere for en eldre ilder. I tillegg er risikoen med å legge et dyr under narkose høyere jo eldre dyret er.

 

Om du er usikker på hva som er best å gjøre for din gamle ilder, spør din veterinær om råd, han eller hun vil sikkert kunne komme med en fornuftig vurdering av nettopp din ilders situasjon.

 

Når er det på tide å ta farvel?

Den absolutt vanskeligste beslutningen man kan ta som ildereier er å avgjøre når det er på tide å ta farvel. Veldig få ildere dør en såkalt naturlig død, og for de fleste vil avlivning til slutt være den beste løsningen. Dette gjøres ved at veterinæren først bedøver ilderen så den ikke kjenner noen ting, for deretter å sette en overdose anestesi slik at ilderen sovner inn. Dette er en meget human måte for et dyr å forlate oss på, og for oss eiere kan det hjelpe å tenke på avlivning som et privilegium – en mulighet til å befri våre kjæledyr fra smerte og lidelse.

 

Det er likevel et vanskelig valg, på én side vil man gjerne beholde ilderen, mens på en annen side er det viktigste at ilderen har et godt liv så lenge den er her. En ilder kan ikke snakke og kan dermed ikke ta avgjørelsen for deg, men om du observerer ditt dyr nøye vil du nok etter hvert vite når tiden er inne. Om du er i tvil om hva du skal gjøre, spør en veterinær du stoler på og har tillit til, han eller hun vil nok kunne hjelpe deg.

 

Når ilderen har forlatt

Når du har tatt farvel med ditt dyr må du også bestemme deg for hva som skal skje med det etterpå. Dette kan være greit å ha tenkt over og bestemt seg for på forhånd, slik at du ikke trenger å ta slike avgjørelser når du kanskje er i sorg eller sjokk.

 

Først må du bestemme deg for om dyret skal obduseres, og om man skal foreta en full obduksjon med prøvetaking eller bare få dyret kirurgisk åpnet hos veterinæren for å få stadfestet om den har noen sykdommer. Mange orker ikke tanken på at noen skal skjære i deres kjæledyr etter at det har dødd, men man bør ha i bakhodet at det meste vi har av kunnskap om ildere nettopp kommer fra obduksjon av døde dyr, og at din veterinær kan lære mye av en obduksjon – noe som kan komme andre ildere til nytte.

 

I tillegg må du også bestemme deg for hva du skal gjøre med kroppen til ilderen etter at den er død. Her har du flere valgmuligheter, du kan enten få ilderen med deg hjem for å begrave den, eller du kan sende den til kremasjon. Om du velger å kremere dyret kan du enten bestille separat kremasjon med eller uten urne, eller du kan sende det til felles kremering. Kjenn godt etter og velg det som føles riktig for deg og din ilder.